naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
historie DD
kroužky
projekty
Krok do života 1
Robinson Klenčí
Robinson Stod
doklady k přijetí dítěte do ZDVOP Robinson
Standardy kvality SPOD 
dokumenty
GDPR
informace
úřední deska
naši sponzoři
akce + fotogalerie
naše Hesinka
napište nám
autor stránek

naše město
 

GDPRČinnost zpracování pro provozování kamerového systému Dětským domovem ve Staňkově
Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). V praxi se jedná obvykle o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.

Označení správce: Dětský domov Staňkov, příspěvková organizace, Mathauserova 117, 354 61 Staňkov
Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování je výhradně Dětský domov ve Staňkově.
Účel zpracování je ochrana majetku správce,(domova), života a zdraví dětí a zaměstnanců prostřednictvím stálého kamerového systému.

Právní titul dle kterého provádí správce tuto činnost je oprávněný zájem .
Pokud záznam bude mít přístupný policie ČR, jedná se o plnění právní povinnosti na základě §62  zákona o Policii ČR. Pokud záznam bude mít přístupný Městská policie, tak ke zpracování dochází na základě §24 ods.a a §24 ods.b zákona o obecní policii.
Zpracovávané kategorie subjektů údajů jsou občané a majetek, tzn. příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru v počtu 3ks kamer, kdy jedna snímá pouze dvůr Dětského domova, druhá zahradu na pozemku organizace a třetí zadní branku do areálu a vjezd do garáže. Tato svým záběrem částečně snímá i veřejné prostranství mimo pozemek organizace, ale na základě oprávněného zájmu bylo posouzením vlivu na ochranu osobních údajů rozhodnuto o jejím nastavení.
Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob se uchovávají na uložišti k tomu určenému tedy stolní počítač, který slouží výhradně k ukládání kamerového systému HIKVISION DS-7600 po dobu 16ti dnů na uložišti organizace v kanceláři vychovatelů v budově Dětského domova ve Staňkově.

V odůvodněných případech se zpracovávané osobní údaje z tohoto kamerového systému předávají orgánům činným v trestním řízení PČR a Městská policie Horšovský Týn, se kterými má město Staňkov platnou veřejnoprávní smlouvu o spolupráci.

Lhůta pro výmaz (doba uchování záznamu) je 16 dní. 
Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu, ale ne déle než 16 dnů.

Technická a organizační bezpečnostní opatření ke kamerovému systému jsou zajištěna správcem, tedy Dětským domovem Staňkov a servisní organizací Daniel Haas, Domažlice, se kterou má organizace podepsanou zpracovatelskou smlouvu o ochraně zpracovávaných osobních údajů.
Bezpečnostní kryt (řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám) má domov zajištěnou proškolením odpovědných zaměstnanců.
 

náš facebook

naši sponzoři

sociální automobil

Hafík

Robinson

Robinson

Krok do života 1