naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
historie DD
kroužky
projekty
Krok do života 1
Robinson Klenčí
Robinson Stod
doklady k přijetí dítěte do ZDVOP Robinson
Standardy kvality SPOD 
dokumenty
GDPR
informace
úřední deska
naši sponzoři
akce + fotogalerie
naše Hesinka
napište nám
autor stránek

naše město
 

Krok do života 1


Krok do života 1

Popis projektu 
Projekt navazuje na činnosti předchozího projektu Šance pro budoucnost realizovaného v rámci OP RLZ, který komplexně řešil situaci mladých lidí před ukončením ústavní výchovy a po jejich odchodu z dětského domova. V rámci projektu Šance pro budoucnost byl základ tohoto komplexního nástroje vytvořen a pilotně odzkoušen v praxi. Na vytvořenou metodiku, vzdělávací programy a tím položený základ systému práce s cílovou skupinou je nutno navázat a dále je rozvinout ve stávajícím projektu Krok do života 1, který byl zahájen 1. června 2010. Metodika a programy budou inovovány dle praxe a potřeb klientů. Dalším přínosem projektu je vytvoření nových speciálních rehabilitačních programů pro mentálně postižené a sociálně handicapované klienty. 

Hlavní cíle projektu 
Cílem projektu je rozvíjet komplexní nástroj péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů Plzeňského kraje, který jim umožní po odchodu z dětského domova dobře se zapojit do společnosti, samostatně žít a prosadit se na trhu práce. Jmenovanou péči budeme realizovat pomocí speciálních vzdělávacích a poradenských programů.
Dalším cílem projektu je vytvoření a realizace speciálních rehabilitačních a poradenských programů pro mentálně postižené a sociálně zanedbané klienty. Dále inovace vzdělávacích programů, které byly vytvořeny již v rámci předchozího projektu Šance pro budoucnost. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou je mládež opouštějící dětské domovy (mládež žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí). 
Mládež z dětských domovů, která se bude chtít sama zúčastnit programu, nejdříve projde vytvořenými speciálními vzdělávacími programy v dětských domovech, které byly vytvořeny v rámci projektu Šance pro budoucnost. Mentálně postižení a sociálně handicapovaní klienti projdou rehabilitačními a poradenskými programy, které vzniknou v rámci tohoto projektu. Všechny programy budou realizovány pod vedením speciálních pedagogických pracovníků. Klienti získají dovednosti potřebné pro samostatnou existenci, hledání a udržení zaměstnání. Po odchodu z dětského domova péči o mladé lidi (klienty) přeberou komunitní pracovníci, kteří jim pomáhají hledat a získat zaměstnání, začít samostatně bydlet ve startovacích bytech a naučit se tak základům samostatné existence. Tento postup se osvědčil v předchozím projektu a proto zůstane zachován i ve stávajícím projektu .


 

náš facebook

naši sponzoři

sociální automobil

Hafík

Robinson

Robinson

Krok do života 1